ROSA kan yde økonomisk støtte til danske orkestre, der får jobs på udenlandske koncertscener.

Ansøgning:

For at kunne komme i betragtning til støtte skal kunstneren/orkestret spille eget materiale.
Vi skal have følgende:

  • Lyttemateriale 
  • Formålsbeskrivelse
  • Budget vedr. udlandsjobbene, hvori samtlige indtægter og udgifter indgår. Det ansøgte beløb skal angives i danske kroner.

Man kan højest modtage støtte på op til 50 % af de dokumenterede og godkendte udgifter.
Det skal understreges, at ansøgningen skal indsendes FØR turnéstart, og at støtten først udbetales EFTER endt udlandsoptræden og ved fremlæggelse af endeligt regnskab/kopi af originale bilag.


VIGTIGT: Ved turnévirksomhed i visum-krævende lande – eksempelvis USA – skal visum og andre indrejsetilladelser desuden være på plads for at støtte kan udbetales.

Indsend ansøgning til: info@rosa.org

Ansøgninger til ROSA vil blive løbende behandlet af ROSA’s sekretariat og lytteudvalg.

 

 

ROSA-støtten vil typisk falde indenfor følgende kategorier:

  • Enkeltstående koncert/koncerter – i et eller flere territorier med honorar, der dog ikke dækker de faktiske omkostninger, men som i kraft af begivenhedernes vigtighed tillægges stor promotionmæssig værdi i pågældende territorium/territorier.
  • Koncertturné/koncertturnéer – herunder som support for større navn i et eller flere territorier.
  • Showcase – en eller flere koncerter i promotionsammenhæng i et eller flere territorier uden eller med meget begrænset honorar.

Endeligt regnskab og kvitteringer skal være os i hænde senest 1. måned efter afsluttet tour.
Ved støtte fra ROSA gøres ansøgere opmærksom på, at det ikke er muligt at søge tilskud hos både ROSA og MXD – Music Export Denmark eller andre genreorganisationer til samme projekt.