ROSAs bestyrelse

ROSA – Dansk Rock Samråds bestyrelse pr. 23. november 2017.

UDPEGEDE MEDLEMMER:

Piet Breinholm Bendtsen – Formand
Carsten Ortmann
David Karlsson
Marie Højlund

EKSTERNT VALGTE MEDLEMMER

Susi Hyldgaard (DJBFA)*
Anders Laursen (DMF)*
Niels Mosumgaard (DPA)*
Poul Martin Bonde (Dansk Live)**

* indstillet af DAF, DJBFA, DMF og DPA i fællesskab
** Indstillet af Dansk Live og ORA